Home

***SAVE THE DATE*** 20 jaar Lhiving!

Dat kunnen we en willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan!

We willen dit dan ook graag met jullie vieren op vrijdagavond 9 december 2016.Van 18.00 uur tot 01.00 uur.

Afspraak in het GC De Markten, Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel.

Waaraan mag u zich verwachten?

Inspirerende speeches van onze voorzitter Bert Claes en drie bevoegde ministers.

Lekkere wijn in samenwerking met de Lions Club Brussel Munt

Wereldkeuken (fingerfood) klaargemaakt in samenwerking met onze cliënten.

Een mooie fotoreportage die ons werk voorstelt.

Gezellige babbel met onze medewerkers en kennismaking met onze werking.

Ayco Duyster (Radio 1) zorgt voor de muzikale omkadering

Wij hopen op jullie talrijke aanwezigheid,

Bert Claes, voorzitter

Annelies Vangoidsenhoven, coördinator

 

 

Vzw Lhiving wil psychosociale hulp bieden aan mensen met hiv of een andere chronische ernstige ziekte die zich in een kansarme situatie bevinden, en aan hun gezin. Ons streefdoel is de gezondheid en het algemeen welzijn van de cliënt te verbeteren zodat deze zich op termijn zo zelfstandig mogelijk kan handhaven in de maatschapprij en op een volwaardige manier kan participeren. Lhiving helpt hen bij het zoeken naar een aangepaste en betaalbare woonst en koppelt hieraan een meer of minder intensieve begeleiding. Hierbij gaan we altijd uit van de kracht van de mensen zelf.

Belangrijke aspecten in het werken aan de verbetering van de gezondheid en het algemeen welzijn van de personen die Lhiving bezoeken, zijn:

  • kwaliteitsvol wonen
  • bestrijden van uitsluiting en isolement
  • leren leven met een chronische ziekte
  • bespreekbaarheid van de diagnose, taboe-doorbrekend werken
  • preventie en therapietrouw
  • aansluiting vinden met de maatschappij
  • toekomstbegeleiding