Team

Coördinator

Annelies Vangoidsenhoven

Ondersteuning

Boekhouder: Astrid Leclercq
Huisvestingscoach

Familiebegeleiders

Davy Sevenants
Els Vandeput
Marianne Lindhout
Marjan Samyn
Patrice Misago
Siska Kiekens

Caroline Mager

Georgette Nahimana

Raad van Bestuur

Prof. Dr. Hubert Claes – Voorzitter
Wim Cornelis – secretaris
Antoine Vidts – penningmeester
Els Verdonck
Laure Uwase
Patrick Demeestere
Claes Steven
Schrijns Chris
Roose Piet
Declerck Siebrecht
Vandormael Jos
Delaere Hugo
Van Coillie Sofie

Alle teamleden zijn bereikbaar per telefoon of fax op 02/201.14.19 of per e-mail op anti-spam, overtypen nodig of voornaam.naam@lhiving.be