Team

Coördinator

Annelies Vangoidsenhoven

Ondersteuning

Boekhouder: Astrid Leclercq
Huisvestingscoach

Familiebegeleiders

Petrus Pincé
Patrice Misago
Els Vandeput
Lucie Gebrenko
Siska Kiekens
Marianne Lindhout
Caroline Mager
Marjan Samyn
Georgette Nahimana

Raad van Bestuur

Prof. Dr. Hubert Claes - Voorzitter
Wim Cornelis - secretaris
Antoine Vidts - penningmeester
Els Verdonck
Laure Uwase
Patrick Demeestere
Claes Steven
Schrijns Chris
Roose Piet
Declerck Siebrecht
Vandormael Jos
Delaere Hugo
Vancoillie Sofie
  • Alle teamleden zijn bereikbaar per telefoon of fax op 02/201.14.19 of per e-mail op anti-spam, overtypen nodig of voornaam.naam@lhiving.be

psychosociale hulp aan chronisch ernstig zieken in een kansarme situatie