Home

 

Vzw Lhiving wil psychosociale hulp bieden aan mensen met hiv of een andere chronische ernstige ziekte die zich in een kansarme situatie bevinden, en aan hun gezin. Ons streefdoel is de gezondheid en het algemeen welzijn van de cliënt te verbeteren zodat deze zich op termijn zo zelfstandig mogelijk kan handhaven in de maatschapprij en op een volwaardige manier kan participeren. Lhiving helpt hen bij het zoeken naar een aangepaste en betaalbare woonst en koppelt hieraan een meer of minder intensieve begeleiding. Hierbij gaan we altijd uit van de kracht van de mensen zelf.

Belangrijke aspecten in het werken aan de verbetering van de gezondheid en het algemeen welzijn van de personen die Lhiving bezoeken, zijn:

  • kwaliteitsvol wonen
  • bestrijden van uitsluiting en isolement
  • leren leven met een chronische ziekte
  • bespreekbaarheid van de diagnose, taboe-doorbrekend werken
  • preventie en therapietrouw
  • aansluiting vinden met de maatschappij
  • toekomstbegeleiding

psychosociale hulp aan chronisch ernstig zieken in een kansarme situatie