Vzw Lhiving werft aan: een coördinator (m/v/x)

VZW Lhiving biedt integrale begeleiding op maat aan mensen met een chronische/ernstige aandoening en hun gezin die in kansarme situaties leven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De hulpverlening wordt aangeboden via drie deelwerkingen: een antenne voor onthaal en doorverwijzing, een luik ambulante gezinsbegeleiding en een semi-residentiële setting van 20 transitwoningen.

Daarnaast is Lhiving een partner van Cire in de kleinschalige opvang en begeleiding van asielvragers met een medische problematiek.

Wat zoeken we?

We zijn op zoek naar een coördinator die thuis is in de (brede) welzijnssector, die inhoudelijk kan meedenken, ondernemend is, en de dagelijkse werking kan sturen en in goede banen kan leiden. Dit gebeurt in afstemming met de Raad van Bestuur, de teamondersteuner en het team zelf.

Wat verwachten we van jou?

 • Coördinatie interne werking en teambegeleiding: principes van participatief, motiverend en waarderend leiderschap onderschrijven en toepassen
 • Coördinatie externe werking : Je bent het aanspreekpunt voor een aantal externe organisaties en je faciliteert mee de overleggroepen uit de sector (vnl. dak/- en thuisloosheid). Je bent de ambassadeur van Lhiving.
 • Projectopvolging en -rapportering naar subsidiërende overheden, inclusief het beheer van de budgetten
 • Administratie: opvolgen en uitvoeren van wettelijke vzw-verplichtingen, opvolging van de boekhouding (i.s.m. administratieve collega en een lid van de RVB), opvolging HR beleid, opmaak jaarverslag, ….
 • Beheer infrastructuur semi-residentiële setting i.s.m. wooncoach en het sociaal verhuurkantoor

Wij vragen:

 • Diploma van hoger of universitair onderwijs
 • Ervaring als coördinator, werken met budgetten en/of netwerking
 • Ervaring in sociale sector, kennis van het Brussels welzijnsveld
 • Tweetaligheid (Nederlands-Frans)

Wat kan jij verwachten?

 • Een inspirerende werkomgeving: een boeiende en afwisselende job in een gedreven team binnen een relatief kleine organisatie (11 VTE)
 • Een aantrekkelijk loon: barema’s non-profitsector: L1 – PC 319.01 (relevante anciënniteit komt in aanmerking)
 • Directiepremie van 5% voor houders van een masterdiploma
 • Een voltijdse betrekking (38 u. per week), 80 of 90% bespreekbaar
 • Maaltijdcheques van 8€ per gewerkte dag (1,06€ eigen aandeel)
 • Gunstige vakantieregeling met extralegale verlofdagen
 • Gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer en fietsvergoeding
 • De mogelijkheid om 1 dag per week van thuis uit te werken

Gewenste startdatum: 18 december 2023

Solliciteren :

Gemotiveerde sollicitatiebrief met C.V. per e-mail sturen (tot 24/11) naar: coordinatie@lhiving.be

Voor meer informatie over de vacature mag u contact opnemen met Annelies Vangoidsenhoven op het nummer 0470/12.25.26

Meer informatie over de vereniging, haar missie en doelstellingen vindt u op de website www.lhiving.be.

We willen graag dat ons personeel een afspiegeling is van de maatschappij.

Wij werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, genderidentiteit, origine, seksuele oriëntatie, handicap of gezondheidstoestand.