Werking

DRIE DEELWERKINGEN

Lhiving biedt begeleiding op maat vanuit drie deelwerkingen: de antenne, de ambulante werking en de semi-residentiële werking met 18 transitwooneenheden.

antenneDe functie van de antenne is drieledig: Het is de plaats waar nieuwe aanmeldingen worden geregistreerd en een eerste afspraak wordt gegeven met één van de medewerkers. Verder fungeert het als aanspreekpunt waar mensen snel terecht kunnen met concrete hulpvragen. En ten derde is het de toegangspoort tot de overige pijlers van Lhiving. Wanneer de hulpvraag te complex of groot blijkt om via de antenne te beantwoorden, kan er besloten worden om de cliënt een intensievere begeleiding aan te bieden door een vaste gezinsbegeleider, ambulant of semi-residentieel.

ambulantEen ambulante begeleiding omvat ondersteuning op psychosociaal en administratief vlak. De begeleiding wordt samen met en op maat van de cliënt uitgebouwd en is integraal van aard. Leven met een ernstige chronische ziekte raakt immers aan zoveel facetten van het dagdagelijks leven. Lhiving kan zonodig meegaan naar andere diensten, en gaat ook op huisbezoek.

semi-residentieelDe semi-residentiële werking is bedoeld voor personen bij wie er een grote begeleidingsnood is en een tijdelijk verblijf in één van de 18 transitwoningen noodzakelijk en mogelijk is. Dit is altijd gekoppeld aan een intensieve integrale begeleiding. Deze setting is ook bedoeld om te werken aan een definitieve woonoplossing voor de betrokkene, bijvoorkeur een sociale woning.

Er is geen geografische beperking voor een afspraak op de antenne, maar als iemand in begeleiding komt, dan moet de persoon in kwestie wel binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verblijven.

Er is een grote mate van flexibiliteit tussen de verschillende pijlers. Overgang van de antenne naar een begeleiding gebeurt altijd na overleg binnen het Lhiving team, waarbij er dan een vaste begeleider wordt aangesteld. Zo kan iemand bijvoorbeeld voor een korte of langere periode in begeleiding komen als dit nodig mocht zijn, bijvoorbeeld naar aanleiding van een verhuis, verergering van de ziekte, gezinsuitbreiding of andere ingrijpende gebeurtenissen.

Naast dit alles heeft de vzw ook een activiteitenaanbod, voorlopig nog voorbehouden aan de oorspronkelijke doelgroep. Er worden wekelijks groepsactiviteiten aangeboden waarbij lotgenotencontact centraal staat.

FACETTEN VAN EEN BEGELEIDING BINNEN DE AMBULANTE EN SEMI-RESIDENTIËLE WERKING

De volgende begeleidingsdomeinen worden systematisch opgenomen:

 • huisvesting
 • fysiek en mentaal welzijn
 • gezins- en opvoedingsondersteuning
 • administratie en sociale zekerheid
 • geldbeheer
 • actieve deelname aan de samenleving
 • sociaal netwerk
 • preventie en therapietrouw
 • leven en ouder worden met een chronische ziekte
 • toekomstperspectief

Doorheen de begeleiding beroepen we op de volgende methodieken:

 • integrale begeleiding op maat
 • aanklampend werken
 • huisbezoek
 • laagdrempelige aanwezigheid
 • brugfunctie
 • lotgenotencontact