Beste Cliënten,

Door de coronacrisis zal Lhiving open zijn van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u30. In de namiddag zijn wij gesloten maar wel nog steeds bereikbaar via gsm: 0470 65 09 21.

We vragen u om zoveel mogelijk verplaatsingen te vermijden. Een wandeling alleen of met een gezinslid blijft wel aangeraden en zal u deugd doen. Hebt u nood aan een babbel met één van onze begeleiders aarzel niet om ons te bellen . Zijn wij niet bereikbaar, laat gerust een berichtje achter en wij bellen u terug!

Veel moed. Wij denken aan jullie!

Team van Lhiving

CliENTENSTOP 26/11/2019

Onze organisatie heeft een cliëntenstop: we accepteren momenteel geen nieuwe aanvragen.

Dit om onze huidige cliënten voldoende tijd en follow-up te kunnen bieden.

Dit wordt elke 6 maanden herzien.

WIJ ZOEKEN 1 VOLTIJDSE GEZINSBEGELEIDER (m/v) in GESCO STATUUT VOOR EEN CONTRACT VAN BEPAALDE DUUR (vervanging moederschapsrust)

“Het verzekeren van een psychosociale, budgettaire of administratieve thuisbegeleiding bij begeleidingsbehoeftigen die dit verzoeken, totdat deze personen zelfstandig kunnen zijn (ordonnantie GGC »

Vzw Lhiving biedt psychosociale en administratieve begeleiding op maat aan mensen met een ernstige/chronische ziekte en hun gezin die in kansarme situaties leven. De hulpverlening wordt aangeboden via drie deelwerkingen:

 • Een antennewerking: Dit is de plaats waar nieuwe aanmeldingen worden geregistreerd en een eerste afspraak wordt gegeven met één van de medewerkers. Verder fungeert het als aanspreekpunt waar mensen snel terecht kunnen met concrete hulpvragen. En ten derde is het de toegangspoort tot de overige pijlers van vzw Lhiving.
 • Een ambulante gezinsbegeleiding: omvat ondersteuning op psychosociaal en administratief vlak. De begeleiding wordt samen met en op maat van de cliënt uitgebouwd en is integraal van aard.
 • Een semiresidentiële setting van 19 transitwoningen. Deze is bedoeld voor personen bij wie er een grote begeleidingsnood is en een tijdelijk verblijf in één van de 20 transitwoningen noodzakelijk en mogelijk is.

Naast dit alles heeft de vzw ook een activiteitenaanbod. Er worden wekelijks groepsactiviteiten aangeboden waarbij lotgenotencontact centraal staat .

Beschrijving van de functie

Het takenpakket bestaat hoofdzakelijk uit individuele gezinsbegeleiding en in mindere mate de begeleiding van groepsactiviteiten voor volwassenen en/of kinderen en jongeren.

Uw profiel

 • U bent minstens 6 maanden uitkeringsgerechtigd werkloos (meer dan 45jaar, 1 dag) en bent woonachtig in het Brussels hoofdstedelijk Gewest
 • U heeft een bachelorsdiploma  in een menswetenschappelijke richting (indien geen diploma: voldoende ervaring binnen welzijnswerk)
 • U beschikt over goede communicatie- en overlegvaardigheden
 • U bent bereid om in overleg met uw collega’s te zoeken naar de best mogelijke hulpverlening voor de mensen die beroep doen op ons
 • U bent bereid aan netwerking te doen en nieuwe werkingsgebieden te verkennen
 • U kunt vlot overweg met het Microsoft Office pakket
 • U beschikt over een goede basis van de Nederlandse en Franse taal zowel mondeling als schriftelijk.
 • U beschikt eveneens over kennis van het Brussels welzijnsveld
 • Indien u een niet-Europese taal beheerst, beschouwen wij dit als een pluspunt.

Aanvullende competenties

 • U bent bereid om bij te leren, u staat open voor feedback en evaluatiegesprekken, zowel met de coördinator als met uw collega’s
 • U bent stressbestendig en flexibel daar u in de job dagelijks met onverwachte situaties wordt geconfronteerd eigen aan onze organisatie.
 • U bent sociaal, collega’s kunnen op u rekenen en u bent bereid om in team te werken
 • U kan ook zelfstandig werken, plannen en organiseren
 • U bent ruimdenkend, staat open voor iedereen (ongeacht leeftijd, afkomst, geslacht …)

Ons aanbod:

 • Een uitdagende, afwisselende voltijdse functie (vervangingscontract moederschapsrust) met de mogelijkheid om dit gedurende twee jaar halftijds te verlengen. (loonbarema B1C, PC 319.01)
 • We nemen maximaal 5 jaar anciënniteit over
 • Terugbetaling woon-werkverkeer
 • Flexibel uurrooster
 • Mogelijkheid tot bijscholing en vorming

Solliciteren

U stuurt ons uw C.V. en motivatiebrief vóór 1 december 2019

 • per email: info@lhiving.be met als onderwerp ‘sollicitatie gezinsbegeleider’

Voorziene indiensttreding:  6 januari 2020

Lhiving verhuist!

Onze burelen verhuizen! Vanaf 4 maart 2019 bent u welkom op onderstaand adres:

Vzw Lhiving

Poolstraat 2

1210 Sint Joost ten Node

Om de verhuis in goede banen te leiden zal Lhiving uitzonderlijk gesloten zijn van 25 februari tot en met 3 maart 2019. Dank voor uw begrip!

 

Lhiving zoekt een jobstudent

Lhiving vzw zoekt een jobstudent

Vzw Lhiving is een begeleidingsproject voor personen/gezinnen die leven met een chronische, ernstige aandoening en zich in een situatie van kansarmoede bevinden.

Wij zoeken een jobstudent voor de maand juli, augustus of september. (overeen te komen)

Taken:

 • onthaal verzorgen (mensen ontvangen, beluisteren, kleine vragen zelf oplossen, doorverwijzen indien nodig,…)
 • telefonische permanentie
 • cliënten vergezellen naar een afspraak (inschrijving sociale huisvesting, mee naar ziekenhuis, begeleiden naar apotheek,..)
 • huisbezoek
 • atelierwerking: bv uitstap voorbereiden
 • licht huishoudelijk werk

Werkterrein: Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Wij vragen:

M/V: goed georganiseerd, ordelijk en methodisch zodat kwaliteit in het werk wordt verzekerd. Deze persoon heeft goede sociale vaardigheden, is communicatief, geduldig, flexibel en dynamisch. Hij houdt vertrouwelijke informatie voor zich.

 Goede kennis van het Frans en het Nederlands, kennis van een extra taal is een pluspunt.

Opleidingsniveau: bij voorkeur student (of net afgestudeerde) sociale richting of aantoonbare relevante ervaring binnen de sociale sector.

Wij bieden:

Een voltijdse tewerkstelling van bepaalde duur (1m) of en halftijdse tewerkstelling van twee maanden.

Barema B2b, B2a of B1C (afhankelijk van behaalde diploma) – PC 319.01

Een unieke werkervaring met ondersteuning

 

Solliciteren:

CV en motivatiebrief per mail vóór 20 juni 2018:

Lhiving vzw

Annelies Vangoidsenhoven

Schipperijkaai 11/122

1000 Brussel

coordinatie@lhiving.be

 

 

psychosociale hulp aan chronisch ernstig zieken in een kansarme situatie