WIJ ZOEKEN 1 GEZINSBEGELEIDER (m/v/x) VOOR EEN CONTRACT VAN ONBEPAALDE DUUR (100%)

Vzw Lhiving biedt psychosociale en administratieve begeleiding op maat aan mensen met een ernstige/chronische ziekte en hun gezin die in kansarme situaties leven. De hulpverlening wordt aangeboden via drie deelwerkingen:

 • Een antennewerking: Dit is de plaats waar nieuwe aanmeldingen worden geregistreerd en een eerste afspraak wordt gegeven met één van de medewerkers..
 • Een ambulante gezinsbegeleiding: omvat ondersteuning op psychosociaal en administratief vlak. De begeleiding wordt samen met en op maat van de cliënt uitgebouwd en is integraal van aard.
 • Een semiresidentiele setting van 20 transitwoningen. Deze is bedoeld voor personen bij wie er een grote begeleidingsnood is en een tijdelijk verblijf in één van de  transitwoningen noodzakelijk en mogelijk is.

Naast dit alles heeft de vzw ook een activiteitenaanbod. Er worden wekelijks groepsactiviteiten aangeboden waarbij lotgenotencontact centraal staat.

Beschrijving van de functie

Het takenpakket bestaat hoofdzakelijk uit individuele gezinsbegeleiding en in mindere mate de begeleiding van groepsactiviteiten voor volwassenen en/of kinderen en jongeren.

Uw profiel

 • U heeft een bachelorsdiploma  in een menswetenschappelijke richting (indien geen diploma: voldoende ervaring binnen welzijnswerk)
 • U beschikt over goede communicatie- en overlegvaardigheden
 • U bent bereid om in overleg met uw collega’s te zoeken naar de best mogelijke hulpverlening voor de mensen die beroep doen op ons
 • U bent bereid aan netwerking te doen en nieuwe werkingsgebieden te verkennen
 • U kunt vlot overweg met het Microsoft Office pakket
 • U beschikt over een goede basis van de Nederlandse en Franse taal zowel mondeling als schriftelijk.
 • U beschikt eveneens over kennis van het Brussels welzijnsveld
 • Indien u een niet-Europese taal beheerst, beschouwen wij dit als een pluspunt.

Aanvullende competenties

 • U bent bereid om bij te leren, u staat open voor feedback en evaluatiegesprekken, zowel met de coördinator als met uw collega’s
 • U bent stressbestendig en flexibel daar u in de job dagelijks met onverwachte situaties wordt geconfronteerd eigen aan onze organisatie.
 • U bent sociaal, collega’s kunnen op u rekenen en u bent bereid om in team te werken
 • U kan ook zelfstandig werken, plannen en organiseren
 • U bent ruimdenkend, staat open voor iedereen (ongeacht leeftijd, afkomst, geslacht …)

Ons aanbod:

 • Een uitdagende, afwisselende functie (loonbarema B1C, PC 319.01)
 • Terugbetaling woon-werkverkeer (met openbaar vervoer of fiets)
 • Flexibel uurrooster
 • Mogelijkheid tot bijscholing en vorming

Solliciteren

U stuurt ons uw C.V. en motivatiebrief vóór 1 oktober2022

Sollicitatieprocedure:

 1. eerste selectie op brief en cv
 2. gesprek en schriftelijke proef op Lhiving

Voorziene indiensttreding:  1.11.2022

BIJKOMENDE maatregelen

Ten gevolge van de verstrengde maatregelen in het Brussels hoofdstedelijk gewest zien wij het noodzakelijk onze werking aan te passen.

Lhiving blijft zijn gewone openingsuren behouden, maar:

– we werken enkel op afspraak

– alle groepsactiviteiten worden geschrapt

Alle andere afspraken inzake een bezoek aan Lhiving blijven gelden. ( geen bezoek wanneer er symptomen zijn, mondmasker, handen wassen bij aankomst, sociale afstand)

Het zijn geen gemakkelijke tijden. Aarzel niet om uw begeleider te contacteren voor een babbel, een vraag, een probleem,… wij blijven er zijn voor jullie!

Keep safe!

Keep safe!

COVID maatregelen

Lhiving blijft open tijdens de coronacrisis.

Openinguren:

maandag: 9u-17u

dinsdag: 13-17u (voormiddag team)

woensdag: 9u-17u

donderdag 9u-17u

vrijdag: 9u-16u

We vragen dat indien u symptomen (koorts, hoesten, keelpijn,…) vertoont, uw bezoek aan Lhiving uit te stellen. U kunt best ook op voorhand telefonisch contact met ons opnemen, zo bent u er zeker van dan u begeleider aanwezig is.

Bij aankomst wordt u gevraagd uw handen te ontsmetten en uw mondmasker correct te dragen. Draag ook warme kledij, want de ramen staan open . Na elk bezoek worden de gespreksruimtes goed verlucht en ontsmet. We doen er alles aan om uw bezoek zo aangenaam en veilig mogelijk te laten verlopen.

Activiteiten in groep gaan nog steeds door. We werken met inschrijvingen, de plaatsen zijn beperkt. Neem contact op met Lhiving indien u aan een activiteit wenst deel te nemen.

CliENTENSTOP 26/11/2019

Onze organisatie heeft een cliëntenstop: we accepteren momenteel geen nieuwe aanvragen.

Dit om onze huidige cliënten voldoende tijd en follow-up te kunnen bieden.

Dit wordt elke 6 maanden herzien.

WIJ ZOEKEN 1 VOLTIJDSE GEZINSBEGELEIDER (m/v) in GESCO STATUUT VOOR EEN CONTRACT VAN BEPAALDE DUUR (vervanging moederschapsrust)

“Het verzekeren van een psychosociale, budgettaire of administratieve thuisbegeleiding bij begeleidingsbehoeftigen die dit verzoeken, totdat deze personen zelfstandig kunnen zijn (ordonnantie GGC »

Vzw Lhiving biedt psychosociale en administratieve begeleiding op maat aan mensen met een ernstige/chronische ziekte en hun gezin die in kansarme situaties leven. De hulpverlening wordt aangeboden via drie deelwerkingen:

 • Een antennewerking: Dit is de plaats waar nieuwe aanmeldingen worden geregistreerd en een eerste afspraak wordt gegeven met één van de medewerkers. Verder fungeert het als aanspreekpunt waar mensen snel terecht kunnen met concrete hulpvragen. En ten derde is het de toegangspoort tot de overige pijlers van vzw Lhiving.
 • Een ambulante gezinsbegeleiding: omvat ondersteuning op psychosociaal en administratief vlak. De begeleiding wordt samen met en op maat van de cliënt uitgebouwd en is integraal van aard.
 • Een semiresidentiële setting van 19 transitwoningen. Deze is bedoeld voor personen bij wie er een grote begeleidingsnood is en een tijdelijk verblijf in één van de 20 transitwoningen noodzakelijk en mogelijk is.

Naast dit alles heeft de vzw ook een activiteitenaanbod. Er worden wekelijks groepsactiviteiten aangeboden waarbij lotgenotencontact centraal staat .

Beschrijving van de functie

Het takenpakket bestaat hoofdzakelijk uit individuele gezinsbegeleiding en in mindere mate de begeleiding van groepsactiviteiten voor volwassenen en/of kinderen en jongeren.

Uw profiel

 • U bent minstens 6 maanden uitkeringsgerechtigd werkloos (meer dan 45jaar, 1 dag) en bent woonachtig in het Brussels hoofdstedelijk Gewest
 • U heeft een bachelorsdiploma  in een menswetenschappelijke richting (indien geen diploma: voldoende ervaring binnen welzijnswerk)
 • U beschikt over goede communicatie- en overlegvaardigheden
 • U bent bereid om in overleg met uw collega’s te zoeken naar de best mogelijke hulpverlening voor de mensen die beroep doen op ons
 • U bent bereid aan netwerking te doen en nieuwe werkingsgebieden te verkennen
 • U kunt vlot overweg met het Microsoft Office pakket
 • U beschikt over een goede basis van de Nederlandse en Franse taal zowel mondeling als schriftelijk.
 • U beschikt eveneens over kennis van het Brussels welzijnsveld
 • Indien u een niet-Europese taal beheerst, beschouwen wij dit als een pluspunt.

Aanvullende competenties

 • U bent bereid om bij te leren, u staat open voor feedback en evaluatiegesprekken, zowel met de coördinator als met uw collega’s
 • U bent stressbestendig en flexibel daar u in de job dagelijks met onverwachte situaties wordt geconfronteerd eigen aan onze organisatie.
 • U bent sociaal, collega’s kunnen op u rekenen en u bent bereid om in team te werken
 • U kan ook zelfstandig werken, plannen en organiseren
 • U bent ruimdenkend, staat open voor iedereen (ongeacht leeftijd, afkomst, geslacht …)

Ons aanbod:

 • Een uitdagende, afwisselende voltijdse functie (vervangingscontract moederschapsrust) met de mogelijkheid om dit gedurende twee jaar halftijds te verlengen. (loonbarema B1C, PC 319.01)
 • We nemen maximaal 5 jaar anciënniteit over
 • Terugbetaling woon-werkverkeer
 • Flexibel uurrooster
 • Mogelijkheid tot bijscholing en vorming

Solliciteren

U stuurt ons uw C.V. en motivatiebrief vóór 1 december 2019

 • per email: info@lhiving.be met als onderwerp ‘sollicitatie gezinsbegeleider’

Voorziene indiensttreding:  6 januari 2020

Lhiving verhuist!

Onze burelen verhuizen! Vanaf 4 maart 2019 bent u welkom op onderstaand adres:

Vzw Lhiving

Poolstraat 2

1210 Sint Joost ten Node

Om de verhuis in goede banen te leiden zal Lhiving uitzonderlijk gesloten zijn van 25 februari tot en met 3 maart 2019. Dank voor uw begrip!

 

psychosociale hulp aan chronisch ernstig zieken in een kansarme situatie