Help nodig ?
We luisteren naar uw situatie

Hebt u een chronische of ernstige ziekte? Ervaar uw moeilijkheden in uw dagelijks leven? Wilt u dat iemand u helpt met uw zaken? Is uw woning ongeschikt? Ontvang u een vervangingsinkomen zoals RIS of mutuelle?

Neem contact met ons op.

02 201 14 19

Bekijk de openingsuren van onze telefonische onthaal

Hoe kunt u cliËnt van lhiving worden?

01

Eerste telefonisch contact

Tijdens dit eerste contact gaan we na of u voldoet aan de voorwaarden om tot onze doelgroep te behoren, d.w.z:
- Wonen in de regio Brussel en wensen er te blijven wonen
- Een ziekte hebben die uw dagelijks leven beïnvloedt
- Een bescheiden inkomen hebben
- Niet in een rusthuis wonen

02

Afspraak in antenne

Als u tot onze doelgroep behoort, nodigen we u uit voor een kennismakingsgesprek. Tijdens deze ontmoeting bekijken we uw situatie, bespreken we verschillende aspecten van uw leven en proberen we te begrijpen wat u wilt van Lhiving en hoe Lhiving u kan helpen.

03

Registratie op de wachtlijst

Nadat we u situatie hebben onderzocht na de afspraak in antenne, plaatsen we u op onze wachtlijst voor een begeleiding als we denken dat we aan uw verzoek kunnen voldoen.
We nemen contact met u op zodra u aan de beurt bent. Dit kan enkele maanden duren.

04

Begin van de begeleiding

Dat is het, je begeleiding kan beginnen! U maakt dan kennis met de persoon die voor u gaat zorgen en met zijn/haar vervanger in geval van ziekte of vakantie.
De frequentie van de ontmoetingen met uw begeleider hangt af van uw behoeften: dit kan variëren van één keer per maand tot meerdere keren per week.