Uitbreiding doelgroep

Lhiving zet haar deuren verder open. Uitbreiding doelgroep.

Lhiving biedt al meer dan 16 jaar psychosociale begeleiding aan kansarme mensen die met hiv leven en aan hun gezinnen. Vanaf dit jaar kunnen ook andere chronische zieken, die in een kansarme situatie leven, bij ons terecht. Was de begeleiding in de eerste jaren heel erg gericht op het overleven met hiv, de laatste jaren is het toekomstperspectief voor veel mensen enorm veranderd door de verbeterde medicatie en behandelingsmogelijkheden. Velen van de oorspronkelijke doelgroep zijn in de mogelijkheid om een opleiding te volgen, te werken, een gezin te stichten, kortom, volwaardig mee te draaien in de maatschappij. De begeleiding op maat die Lhiving biedt, is daardoor ook geëvolueerd.

De anciens onder ons kennen Lhiving oorspronkelijk als vzw Zorgwonen. Bij het 10-jarig bestaan in 2006 werd de vereniging omgedoopt tot Lhiving vzw; een naam waarin dat aspect leven mèt hiv een centrale plaats krijgt.

En nu, anno 2013 is er dan weer een nieuwe fase: de uitbreiding van de doelgroep naar mensen met een andere ernstige chronische aandoening dan hiv. Het aspect kansarm blijft gehandhaafd.

Het aanbod van Lhiving richt zich op personen en hun gezin die een ernstige en /of  chronische ziekte hebben en die zich in een kansarme situatie bevinden. Deze personen kunnen naar Lhiving doorverwezen worden door andere organisaties of door op eigen initiatief een afspraak maken.

Onze werkwijze blijft verder onveranderd. Dat wil zeggen dat de drie pijlers ‘antenne’, ‘ambulante werking en ‘semi-residentiële werking’ blijven bestaan.

Voor meer info kan u ons steeds bereiken op het nummer 02/201.14.19.