Wij zoeken een halftijdse medewerker (19u/week) om ons team te versterken!

vacature sociaal werker -nl

biedt psychosociale en administratieve begeleiding op maat aan mensen met een ernstige/chronische ziekte en hun gezin die in kansarme situaties leven. De hulpverlening wordt aangeboden via drie deelwerkingen:

 • Een antennewerking: Dit is de plaats waar nieuwe aanmeldingen worden geregistreerd en een eerste afspraak wordt gegeven met één van de medewerkers. Verder fungeert het als aanspreekpunt waar mensen snel terecht kunnen met concrete hulpvragen. En ten derde is het de toegangspoort tot de overige pijlers van vzw Lhiving.
 • Een ambulante gezinsbegeleiding: omvat ondersteuning op psychosociaal en administratief vlak. De begeleiding wordt samen met en op maat van de cliënt uitgebouwd en is integraal van aard.
 • Een semiresidentiële setting van 19 transitwoningen. Deze is bedoeld voor personen bij wie er een grote begeleidingsnood is en een tijdelijk verblijf in één van de 19 transitwoningen noodzakelijk en mogelijk is.

Naast dit alles heeft de vzw ook een activiteitenaanbod. Er worden wekelijks groepsactiviteiten aangeboden waarbij lotgenotencontact centraal staat.

Het team van vzw Lhiving bestaat uit een coördinator, zeven gezinsbegeleiders en twee ondersteunende functies, namelijk een boekhouder en een wooncoach.

 

WIJ ZOEKEN 1 HALFTIJDSE (19u/week) GEZINSBEGELEIDER (m/v) VOOR EEN CONTRACT VAN ONBEPAALDE  DUUR

Beschrijving van de functie

Het takenpakket bestaat hoofdzakelijk uit individuele gezinsbegeleiding en in mindere mate de begeleiding van groepsactiviteiten voor volwassenen en/of kinderen en jongeren

Uw profiel

 • U heeft een bachelorsdiploma in een menswetenschappelijke richting (indien geen diploma: voldoende ervaring binnen welzijnswerk)
 • U beschikt over goede communicatie- en overlegvaardigheden (zowel met volwassenen, jongeren en kinderen als met doorverwijzende diensten)
 • U bent bereid samen te werken in een team van gezinsbegeleiders, een boekhouder en een wooncoach
 • U bent bereid om in overleg met uw collega’s te zoeken naar de best mogelijke hulpverlening voor de mensen die beroep doen op ons
 • U bent bereid aan netwerking te doen en nieuwe werkingsgebieden te verkennen
 • U kunt vlot overweg met het Microsoft Office pakket
 • U beschikt over een goede basis van de Nederlandse en Franse taal zowel mondeling als schriftelijk.
 • U beschikt eveneens over kennis van het Brussels welzijnsveld
 • Indien u een niet-Europese taal beheerst, beschouwen wij dit als een pluspunt.

Aanvullende competenties

 • U bent bereid om bij te leren, u staat open voor feedback en evaluatiegesprekken, zowel met de coördinator als met uw collega’s
 • U bent stressbestendig en flexibel daar u in de job dagelijks met onverwachte situaties wordt geconfronteerd eigen aan onze organisatie.
 • U bent sociaal, collega’s kunnen op u rekenen en u bent bereid om in team te werken
 • U kan ook zelfstandig werken, plannen en organiseren
 • U bent ruimdenkend, staat open voor iedereen (ongeacht leeftijd, afkomst, geslacht …)

Ons aanbod:

 • Een uitdagende, afwisselende halftijdse functie (loonbarema B1C, PC 319.01)
 • We nemen maximaal 5 jaar anciënniteit over
 • Terugbetaling woon-werkverkeer
 • Flexibel uurrooster
 • Mogelijkheid tot bijscholing en vorming
 • Plaats van tewerkstelling: Schipperijkaai 11/122 – 1000 Brussel

Solliciteren

U stuurt ons uw C.V. en motivatiebrief vóór 15 mei 2017:

 • per brief: vzw Lhiving, t.a.v. Annelies Vangoidsenhoven, Schipperijkaai 11/122 te 1000 Brussel
 • per email: info@lhiving.be met als onderwerp ‘sollicitatie gezinsbegeleider’

Voorziene indiensttreding:  1 juni 2017

 

 

Een keuken voor Lhiving: ze staat er!

Vzw Lhiving kreeg tienduizend euro voor de uitbouw van onze semi-residentiele setting van het Fonds Christiane Stroobants via de Koning Boudewijnstichting. Daarnaast werd er bijna 3000 € opgehaald via ons crowdfundingproject “Een  Keuken voor Lhiving“.

Vele van onze cliënten wonen in slechte omstandigheden en zijn slachtoffer van huisjesmelkers. Een aantal van onze cliënten zijn dak- en thuisloos. Onze vzw beschikt over een twintigtal transitappartementen waar cliënten tijdelijk kunnen verblijven (maximaal 4,5 jaar). Aan de transitwonigen wordt een psychosociale/administratieve begeleiding gekoppeld. Tijdens deze periode werken we ook intensief toe naar een structurele woonoplossing voor de persoon en zijn gezin. Dit doen we via convenanten met sociale verhuurkantoren en openbare vastgoedmaatschappijen.

Met het geld van het Fonds Christiane Stroobants  en de crowdfundingactie werd er een keuken en een badkamer geïnstalleerd in de huidige bureelruimtes van Lhiving.

Op dit moment worden onze bureelruimtes nog niet gebruikt als transitwoning. De Lions Club Brussel Munt heeft voor Lhiving een pand op de gelijkvloers aangekocht in de Poolstraat 2, Sint-Joost-Ten-Node. De bedoeling is dat na de nodige werken, Lhiving naar daar verhuist en dat de vrijgekomen bureelruimte dient om twee gezinnen op te vangen.

Crowdfunding “Een keuken voor Lhiving”: het bedrag werd ruimschoots behaald!

Danzij jullie steun bereikten we meer dan het vooropgestelde doel. Ook heel wat mensen leerden zo ons project en organisatie (beter) kennen. Een aantal van hen deed ook een storting op onze eigen rekening.

In totaal ontvingen we voor 3500€ aan sponsoring, daarom EEN DIKKE MERCI!

En bij deze ook alvast een ***save the date nieuwsbericht*** Lhiving viert feest op 9/12/16 in GC De Markten te 1000 Brussel waarop u natuurlijk uitgenodigd wordt

Project crowdfunding “Een keuken voor Lhiving”

Beste…

Het is een zwoele zomeravond. Je snelt na je werk naar huis en bij het binnenkomen dringt de aangename geur van een lekkere maaltijd je neus binnen. Vanuit de keuken word je dag geroepen en naar het verloop van jouw dag gevraagd. Terwijl je een stukje groente uit de pan steelt, vertel je honderduit. Je opent een frisse fles rosé, schenkt alvast de glazen in en begint de tafel te dekken zodat jullie straks gezellig kunnen tafelen…

Wat voor ons als een gezellige avond volgend op een doordeweekse werkdag klinkt, is voor de 2000 dak- en thuislozen in Brussel helaas een droom. Aanschuiven in een kaal daklozenrestaurant of het bij elkaar gebedeld geld besteden aan fastfood is voor hen een realistischer avondritueel.

Daar willen we bij Lhiving vzw iets aan doen. Het plan: onze oude bureelruimtes ombouwen naar twee degelijke tweekamerappartementen. Daar hoort ook een goed uitgeruste keuken bij. Hiervoor willen we beroep doen op jouw steun, via een crowdfundingproject dat in september van start gaat. Ons streefdoel is om 3500 euro in te zamelen, iedere gift is dus welgekomen. Het idee van crowdfunding gaat uit van een alles of niets principe. Het bedrag moet volledig opgehaald worden willen we er beroep op kunnen doen.

Indien we het eindbedrag halen, gaan de verbouwingen van start en kan je via de site de vorderingen volgen. In ruil voor jouw bijdrage willen wij je ook op gepaste manier bedanken:

 • Wanneer je € 10 schenkt, ontvang je van ons een dikke merci, een nieuwsbrief en een uitnodiging voor ons twintig jarig bestaan*.
 • Na een schenking van € 25, ontvang je van ons een dikke merci, een nieuwsbrief en krijg je op onze feestelijkheden* een gratis glas wijn.
 • In ruil voor een schenking van € 50 euro ontvang je een dikke merci, een nieuwsbrief, een gratis fles wijn tijdens ons twintig jarig bestaan*.
 • Een schenking hoger dan € 150 zal bedankt worden met al het voorgaande en een geanimeerde wandeling in de Noordwijk, gevolgd door een ‘wereldkeuken’ -diner in onze nieuwe keuken, bereid door onze cliënten.

(*Dit jaar bestaan we twintig jaar en dat gaan we vieren op 9 december in GC De Markten)

De financiering van deze keuken is een concreet plan dat het leven van twee dakloze gezinnen drastisch zal veranderen. Een druppel op de hete plaat? Zeker niet. Wij geloven dat vele druppels de plaat zullen afkoelen.

Onze doelstelling is dat het project zo breed mogelijk gedragen wordt, dus indien je het een warm hart toedraagt, aarzel niet jouw vrienden en kennissen te informeren!

Hopend op jouw sympathie, starten wij de voorbereidingen van ons project.

Met vriendelijke groet,

Annelies Vangoidsenhoven

PS: het project gaat van start op 1 september 2016. Je kan ons project terugvinden op https://nl.ulule.com/keuken-lhiving/

Wij zoeken een voltijdse gezinsbegeleider in gesco statuut

WIJ ZOEKEN 1 VOLTIJDSE (38u/week) GEZINSBEGELEIDER (m/v) IN GECO-STATUUT VOOR EEN CONTRACT VAN ONBEPAALDE DUUR

Beschrijving van de functie

Het takenpakket bestaat hoofdzakelijk uit individuele gezinsbegeleiding en in mindere mate de begeleiding van groepsactiviteiten voor volwassenen en/of kinderen en jongeren.

Uw profiel

 • U heeft een bachelorsdiploma in een menswetenschappelijke richting (indien geen diploma: voldoende ervaring binnen welzijnswerk)
 • U bent 6 maanden uitkeringsgerechtigd werkloos (of ouder dan 45 jaar: 1 dag uitkeringsgerecht werkloos)
 • U bent woonachtig in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • U beschikt over goede communicatie- en overlegvaardigheden (zowel met volwassenen, jongeren en kinderen als met doorverwijzende diensten)
 • U bent bereid samen te werken in een team van gezinsbegeleiders, een boekhouder en een wooncoach
 • U bent bereid om in overleg met uw collega’s te zoeken naar de best mogelijke hulpverlening voor de mensen die beroep doen op ons
 • U bent bereid aan netwerking te doen en nieuwe werkingsgebieden te verkennen
 • U kunt vlot overweg met het Microsoft Office pakket
 • U beschikt over een goede basis van de Nederlandse en Franse taal zowel mondeling als schriftelijk.
 • U beschikt eveneens over kennis van het Brussels welzijnsveld
 • Indien u een niet-Europese taal beheerst, beschouwen wij dit als een pluspunt.

Aanvullende competenties

 • U bent bereid om bij te leren, u staat open voor feedback en evaluatiegesprekken, zowel met de coördinator als met uw collega’s
 • U bent stressbestendig en flexibel daar u in de job dagelijks met onverwachte situaties wordt geconfronteerd eigen aan onze organisatie.
 • U bent sociaal, collega’s kunnen op u rekenen en u bent bereid om in team te werken
 • U kan ook zelfstandig werken, plannen en organiseren
 • U bent ruimdenkend, staat open voor iedereen (ongeacht leeftijd, afkomst, geslacht …)

Ons aanbod:

 • Een uitdagende, afwisselende voltijdse functie (loonbarema B1C, PC 319.01)
 • Terugbetaling woon-werkverkeer
 • Flexibel uurrooster
 • Mogelijkheid tot bijscholing en vorming
 • Plaats van tewerkstelling: Schipperijkaai 11/122 – 1000 Brussel

Solliciteren

U stuurt ons uw C.V. en motivatiebrief vóór 15 september 2016:

 • per brief: vzw Lhiving, t.a.v. Annelies Vangoidsenhoven, Schipperijkaai 11/122 te 1000 Brussel
 • per email: info@lhiving.be met als onderwerp ‘sollicitatie sociaal werker’

Voorziene indiensttreding:  zo snel mogelijk.

 

vacature sociaal werker-nl

Uitbreiding doelgroep

Lhiving zet haar deuren verder open. Uitbreiding doelgroep.

Lhiving biedt al meer dan 16 jaar psychosociale begeleiding aan kansarme mensen die met hiv leven en aan hun gezinnen. Vanaf dit jaar kunnen ook andere chronische zieken, die in een kansarme situatie leven, bij ons terecht. Was de begeleiding in de eerste jaren heel erg gericht op het overleven met hiv, de laatste jaren is het toekomstperspectief voor veel mensen enorm veranderd door de verbeterde medicatie en behandelingsmogelijkheden. Velen van de oorspronkelijke doelgroep zijn in de mogelijkheid om een opleiding te volgen, te werken, een gezin te stichten, kortom, volwaardig mee te draaien in de maatschappij. De begeleiding op maat die Lhiving biedt, is daardoor ook geëvolueerd.

De anciens onder ons kennen Lhiving oorspronkelijk als vzw Zorgwonen. Bij het 10-jarig bestaan in 2006 werd de vereniging omgedoopt tot Lhiving vzw; een naam waarin dat aspect leven mèt hiv een centrale plaats krijgt.

En nu, anno 2013 is er dan weer een nieuwe fase: de uitbreiding van de doelgroep naar mensen met een andere ernstige chronische aandoening dan hiv. Het aspect kansarm blijft gehandhaafd.

Het aanbod van Lhiving richt zich op personen en hun gezin die een ernstige en /of  chronische ziekte hebben en die zich in een kansarme situatie bevinden. Deze personen kunnen naar Lhiving doorverwezen worden door andere organisaties of door op eigen initiatief een afspraak maken.

Onze werkwijze blijft verder onveranderd. Dat wil zeggen dat de drie pijlers ‘antenne’, ‘ambulante werking en ‘semi-residentiële werking’ blijven bestaan.

Voor meer info kan u ons steeds bereiken op het nummer 02/201.14.19.